Lönsamhet, jobb och offentliga måltider prioriteras i livsmedelsstrategin
Publicerad: 2017-01-30

I dag den 30 januari lämnade regeringen över propositionen om en ny livsmedelsstrategi till riksdagen. Ökad livsmedelsproduktion, fler livsmedelsjobb, ökad konsumtion av svenskt kött och större andel svensk råvara inom offentlig verksamhet kan bli några av effekterna.

– Regeringen är övertygad om att mer mat kan produceras i Sverige, mat som är hållbart producerad med stor kunskap och innovationskraft, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

Det yttersta målet med den nya strategin är ökad lönsamhet och konkurrensförbättringar för den hårt pressade livsmedelsbranschen. Den nya strategin ska leda till just bättre lönsamhet för branschen, samt fler jobb och hållbar tillväxt, lovar landsbygdsministern vidare.

Mer konkret vill regeringen åstadkomma detta genom effektivare företagsformer, där en strukturomvandling underlättas av myndigheterna. Vidare utlovas likvärdiga livsmedelskontroller i hela landet, till skillnad från vad som nu är fallet. Lönsamheten för svensk köttproduktion måste höjas, bland annat genom att andelen inhemskt kött som konsumeras i Sverige ökar. Djurvälfärden ska också fortsättningsvis hålla en hög nivå och ett vetenskapligt råd för djurskydd bör därför bildas. När det gäller jordbruksmarken vill regeringen att denna utvecklas och att man tittar närmare på olika typer av växtsorter, som i sin tur kan odlas på ett hållbart sätt, bland annat när det gäller val av bekämpningsmedel.

Ett viktigt verktyg för att främja konsumtionen av svensk mat i Sverige är att underlätta för offentliga verksamheter som skolor och äldreboenden att upphandla just svenskt. En sådan lättnad kan eventuellt vara på väg, enligt Upphandlingsmyndigheten:

– Som ett stöd i det praktiska genomförandet av Livsmedelsstrategin kommer Upphandlingsmyndigheten främja möjligheterna för offentlig kund att ställa krav i nivå med de krav som ställs på svenskt jordbruk när de upphandlar livsmedel och måltidstjänster till förskolor, skolor, inom äldreomsorg och på sjukhus, säger Monica Sihlén, livsmedelsansvarig på Upphandlingsmyndigheten.

Men oavsett matens ursprung är sunda, offentliga affärer en viktig punkt i livsmedelsstrategin och detta bygger mycket på att de ansvariga ska ha god kunskap om upphandlingsprocessen. Regeringen har formulerat detta enligt följande i propositionen: ”Upphandlande myndigheters och enheters kompetens inom offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster bör stärkas.”

Livsmedelsstrategin, som vilar på en överenskommelse mellan socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, ska fungera som en plattform för svensk livsmedelspolitik fram till år 2030. Regeringen kommer inom kort att presentera en handlingsplan för hur regeringen avser att arbeta för att nå målen och visionen i livsmedelsstrategin.