Coop satsar på holländskt griskött
Publicerad: 2017-01-25

Nu får det svenska köttet konkurrens av holländskt griskött producerat speciellt för den svenska marknaden. Grisarna kommer från ett tiotal gårdar och djurhälsan uppges väga tungt.

– Djurvälfärden ligger väl i nivå med svensk produktion, säger importören Norvida till ATL.

Dock med vissa undantag: suggan fixeras från att hon ska föda tills kultingarna slutat dia, vilket innebär att hon konstant hålls fast i liggande ställning. Fixering är otillåtet i Sverige men tillämpas i många länder, däribland Danmark och Holland. Svanskupering uppges däremot vara förbjuden på de aktuella gårdarna, antibiotikaanvändningen följs upp och grisarna har större yta att röra på sig än vad holländska regler föreskriver.
De holländska bönderna får enligt ATL ungefär samma ersättning som de svenska men inköpspriset blir betydligt lägre vilket enligt importören ”handlar mycket om effektiviteten i slakteriindustrin”.
Utöver Coop är också storhushåll och livsmedelsindustri köpare av det svenskanpassade, holländska grisköttet. Produktionen är redan i full gång och kan komma att växa om efterfrågan ökar, uppger importören till ATL.