Favoritmat under klimatsmart vecka
Publicerad: 2023-10-24

“Favoritmat” är temat under den klimatsmarta veckan Fast Fusion Climate Week, som startar nu. Deltar gör skolor i 35 kommuner och cirka 180 000 elever, som lagar och äter kända rätter inom planetens gränser. 
 Skolmaten står för den största delen av den offentliga måltiden i Sverige och förändringar i skolmaten kan ha en stor positiv påverkan på miljön. Genom att samarbeta med skolor och kockar runt om i landet, vill vi vara med och driva förändringen. Det är roligt att se att initiativet och intresset för medverkan växer år efter år, säger Ann Rebenstam projektledare för Fast Fusion Climate Week på Orkla FoodSolutions.
Temat för årets klimatvecka är “Favoriter” och bygger på arätter som barnen verkligen gillar och känner igen. Dessa modifieras sen för att möta klimatbudgeten. Under klimatveckan har de deltagande kommunerna satt upp ett ambitiöst mål: att hålla sig inom en klimatbudget av 2,5 kg CO2e (0,5 CO2e per måltid) för en hel veckas skolluncher, baserat på fem dagar.