Färre kontroller i storkök
Publicerad: 2023-04-14

Från och med nästa år minskar antalet kontrolltimmar på restaurang, storkök och butiker. Istället ökar kontrollen av grossisterna, skriver Sydsvenskan idag.
Bakgrunden är att Livsmedelsverket inför en ny riskklassningsmodell som innebär fler kontroller i ett tidigare skede i kedjan, det vill säga för livsmedelsindustrier, grossister och importörer. Parallellt med detta minskar livsmedelskontrollerna med 13 procent i restauranger, storkök och butiker med 13 procent, enligt Sydsvenskan.