Ekomatcentrum: “Norrland sämst på eko”
Publicerad: 2016-05-24

”Norrland sämst på ekologisk mat i skolan!” Så lyder rubriken i ett pressmeddelande som skickades ut från Ekomatcentrum i dag. I samma artikel lyfts det lyckade exemplet Vellinge fram, en sydskånsk kommun som arbetat hårt och målmedvetet på att nå fram till dagens resultat: Nästan 100 procent ekologiskt.

Vad artikeln däremot inte nämner är att Vellinge har totalt sju grundskolor. Detta ställs alltså mot norrlandsregionerna, med många hundra skolor och förskolor som inte sällan återfinns i avlägset belägna byar.

Eva Fröman på Ekomatcentrum tycker att det är helt rättvist att jämföra Vellinge och Norrland.
– Det tycker jag! Man är ju väldigt duktig på att odla ekologiskt uppe i Norrland, samtidigt är kommunerna sämst i landet på att köpa ekologiskt. I Skåne är de sämst procentuellt på att odla ekologiskt, men kommuner som Malmö, Lund och Vellinge hör till de bästa i landet när det gäller att köpa. De tre Norrlandsregionerna är dessutom dåliga på att rapportera sina siffror till oss. Hur svårt kan det vara att tala om vad man ligger på ekologiskt?

Gemensamt för kommunerna som placerat sig högt i Ekomatsligan är att de strävar efter att ersätta mer och mer kött med vegetabilier. Inte minst då ekologiskt kött är kostsamt och tillgången stundtals är dålig. Många kommuner i Norrland upplever dock att attityden mot kött är kärv, från föräldrar och elever.
– Vi har inte alls samma acceptans för grönsaker som man har i till exempel Malmö. Det här med att det ”måste” vara kött eller fisk hänger kvar, så det blir ju en del föräldrar som ringer in och klagar, eller barn som skickar arga mejl, säger Jeanette Everos, måltidschef i Luleå till Magasin Måltid.

Marianne Schröder-Maagaard är måltidschef i Kiruna och skulle personligen gärna införa en vegetarisk dag i veckan men tycker att det är ”jättesvårt” – på matråden får hon fortfarande frågor om varför det är morötter i köttfärsen.
– I Norrbotten är det kött och potatis som gäller.

Eva Fröman är noga med att hålla isär eko och vegetariskt, men menar samtidigt att skepsisen mot grönsaker inte är ett norrlandsproblem.
– De här problemen finns över hela Sverige, så jag köper inte att det är synd om Norrland. De har ju dessutom ofta samma grossister som de andra.
På frågan om vad hon tycker att Norrland borde göra, svarar hon att ansvaret framför allt är politiskt.
– De lokala politikerna måste börja ta upp frågan, men det kan ju vara så att de faktiskt inte är intresserade av den – de kanske känner att den inte är viktig eftersom regeringen inte visat intresse.

Före detta landsbygdsminister Eskil Erlandsson var en av de som tog initiativet till att inte förlänga det nationella ekomål som satts av en tidigare regering.
– Vi valde att inte förlänga ekovisionen och det berodde på att förutsättningarna är väldigt olika mellan skilda delar av landet, säger han till Magasin Måltid. Därtill började vi runt 2010 få en omfattande diskussion kring lokalproducerat. Jag hade också en vision om att man skulle föra in kultur och tradition i till exempel skolmåltider i de kommuner som önskade det, likväl att de som vill ska få ha 100 % ekologiskt. Men sådant tycker jag ska bestämmas nära medborgarna, det ska vi inte sitta och göra i Stockholm.