Ekologiska odlingsmarken minskar
Publicerad: 2020-12-09

Ekologiska Lantbrukarnas nya tvåårs-prognos över areal som kommer att brukas med ekologiska metoder i Sverige pekar på en minskning med 35 000 hektar fram till 2022, en nedgång på 5,7 procent.
Nedgången i den ekologiska produktionen har troligen flera orsaker, skriver Ekologiska Lantbrukarna i ett pressmeddelande. Viktigast är sannolikt att försäljningen av ekomat gjord på svenska råvaror de senaste två åren har minskat för många produkter. Ett exempel är ekologiska mejeriprodukter, där försäljningsvärdet i dagligvaruhandeln har minskat med cirka tio procent mellan 2018 och 2020. Just nu är det ett nationellt överskott av ekologisk mjölk och pressad ekonomi för de ekologiska producenterna. Intresset för omläggning har därför minskat dramatiskt de två senaste åren och om utvecklingen inte vänder kommer också en del nuvarande ekologiska gårdar att tvingas återgå till konventionell produktion.
Ekologiska Lantbrukarna menar också att en bidragande orsak är att handelns de senaste åren har genomfört väsentligt färre kampanjer och minskat sitt utbud av ekologiska produkter baserade på råvaror från svenska ekogårdar.