“Det här kan leda till förvirring hos konsumenten”
Publicerad: 2022-05-20

När Världsnaturfonden WWF i går presenterade sin nya, uppdaterade Fiskguide, gjorde man också klart att andra certifieringar kring fisk och skaldjur degraderas till “näst bäst” som vägledning för konsumenter, restauranger och offentliga kök som vill välja hållbar sjömat. Vi frågade Linnéa Engström Programdirektör på MSC och Cecilia Lenbäck, tf VD på KRAV – vad de tycker om att deras certifieringar inte automatiskt får grönt ljust i fiskguiden och placeras utanför “trafikljusen”.

Vad innebär det för er att certifieringar som MSC, ASC och KRAV inte får automatiskt grönt ljus i WWFs Fiskguide och nu placeras utanför ”trafikljusen”?

MSC: Det är så få arter som hamnar på grönt ljus enligt WWF:s metodologi, då finns också det certifierade som ett tryggt val. Den MSC-certifierade fisken utvecklas ständigt, de har krav som de måste uppnå för att behålla sin märkning. MSC-certifierad fisk granskas årligen av en tredje oberoende part, en revisionsbyrå. Om beståndet går ner eller påverkan på ekosystemen är för stor så suspenderas fisket.

KRAV: Välkända märkningar som KRAV och MSC strävar efter att underlätta för konsumenter att göra mer hållbara val. När dessa hamnar utanför WWFs bedömningar kan det leda till förvirring hos konsumenterna. KRAVs regler är i sig själva starka och är inte beroende av WWF.

Kommer ni att göra några förändringar i kommunikationen kring er egen certifiering utifrån detta?

MSC: Nej, vi är världens största miljömärkning för fisk och skaldjur och har den mest ambitiösa standarden på marknaden. I juni släpps version 3.0 av MSC-standarden, då höjer vi ribban globalt för världens fisk.

KRAV: I nuläget är det för tidigt att uttala sig om det.

På vilket sätt kan ni vara med och underlätta för konsumenter, restauranger och offentliga kök att välja hållbar sjömat?

MSC: Vår MSC-märkning gör de komplexa frågorna om fiskets hållbarhet begripliga och enkelt för konsumenten att välja rätt. Märkta produkter ökar hela tiden i dagligvaruhandeln och är på så sätt ett stabilt sätt för stora aktörer att underlätta hållbarhetsarbetet.

KRAV: Välj produkter som är hållbarhetscertifierade, så som KRAV, EU-ekologiskt och MSC. KRAV har regler för fiske som grundar sig på MSCs kriterier och beståndsbedömningar men går längre avseende hälsa, klimat, miljö och socialt ansvar. KRAV arbetar kontinuerligt med att förbättra och skärpa våra regler för att successiv förbättra till exempel fångstmetoder för fiske.

Innebär detta att samarbetet mellan WWF och övriga certifieringar kring sjömat går mot sitt slut?

MSC: Vi har ett fortsatt nära och förtroendefullt samarbete med WWF. De rekommenderar MSC, ASC och KRAV som bästa miljömärkningar. Vi sitter också med i WWF.s förtroenderåd.

KRAV: WWF är en stor aktör och vi har kontinuerlig dialog med WWF då vi har en gemensam målbild med en hållbar livsmedelsproduktion. Sen är vi olika aktörer med olika roller, vi ser att hållbarhetscertifieringar har en viktig roll att förenkla det hållbara valet i exempelvis butik. Så i nuläget är det för tidigt att uttala sig om ett eventuellt fortsatt samarbete med WWF, men vi kommer givetvis se över hur vi framöver hänvisar till fiskguiden i våra regler.

Är detta ett hot eller kan det till och med innebära en möjlighet för er?

MSC: All uppmärksamhet och kommunikation kring fiske och hav ser vi som en möjlighet att berätta om vårt viktiga arbete för ökad hållbarhet, det är absolut en möjlighet.

KRAV: Hållbarhetsmärkningar, som till exempel KRAV-märkt, finns till för att underlätta för hela kedjan att göra hållbara val. Det arbetet kommer vi självklart fortsätta med och hoppas att ännu fler tar hjälp av märkningarna inför varje köpbeslut.