Boden upphandlar vilt
Publicerad: 2020-01-31

Snart kommer alla Bodens förskolor, skolor och verksamheter inom äldreomsorgen – även hemtjänst – regelbundet serveras lokalt viltkött. Detta sedan Bodens kommun har tecknat avtal för leverans av älg- och renkött.
– Fantastiskt roligt att Bodens Kommun ska få servera älg- och renkött till barn, ungdomar, och äldre. Kommunen har en tydlig politisk målsättning som prioriterar att köpa lokalproducerade livsmedel. Älg och ren tillhör skogens naturliga kretslopp, mer ekologiskt än så kan det inte bli, säger Sandra Stenman, upphandlare och ansvarig för avtalet.
Avtalet är giltigt i två års tid, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Rent praktiskt handlar det om renskav, älgskav, älgköttfärs och älggrytbitar från lokala Svantes Vilt & Bär.