Bättre mat i demensvården med ny musikapp
Publicerad: 2017-04-24

I den nya appen Mat-Musik-Minnen ska just musik och mat fungera som “minnesväckare” och underlätta dementa personers minne. Doften, smaken, synen, känsel och hörseln ska användas för att locka fram minnen samtidigt som samtal med personal kopplas till minnen som personen kanske inte skulle kunnat få fram annars.
Appen är framtagen som ett interaktivt och praktiskt verktyg för personal och anhöriga, och innehåller tips och inspiration om hur man bäst kan arbeta för att öppna upp för samtal med personer som har en demenssjukdom, skriver Hushållningssällskapet Väst, som tagit fram appen i samarbete med Demensförbundet och äldreomsorgen i Alingsås- och Kungälvs kommuner, i ett pressmeddelande.

I appen finns bland annat funktionen ”Minnenas meny” som innehåller tio teman, till exempel ”Livet på landet”, ”Sjö och hav”, ”Mattraditioner” med flera. Med hjälp av triggers/igångsättare, väcks sinnena till liv med hjälp av bilder, musik, föremål, smak och dofter. Personer med demenssjukdom har sällan samma erfarenheter som personalens och den interaktiva appen gör det lättare att mötas.

Varje tema innehåller tre rubriker. Under rubriken ”Mat” finns tips på vad man praktiskt kan göra tillsammans för att förstärka temats innehåll. Under rubriken ”Musik” finns specialkomponerade musikstycken eller ljudkulisser som anspelar till temat, skapade av musiker och kompositör Jonas Franke Blom. Under rubriken ”Minnesbilder” finns ca 1000 fotografier från olika tidsepoker som anknyter till de olika temana. Bilderna är små tidskapslar som kan avlockas en berättelse. Genom rätt frågor kan många minnen komma upp till ytan, appen innehåller tips om hur man når dit.

Appen “Mat-Musik-Minnen” som är kostnadsfri har finansierats av Arvsfonden.