Barn kan äta specialkost i onödan
Publicerad: 2017-04-04

För ett drygt år sedan publicerades en stor studie som visade att 4 av 5 barn troligtvis får specialkost i onödan. Nu kommer en doktorsavhandling där samma studie ingår.

Avhandlingen visar bland annat att många barn fortsätter med specialkost där man uteslutit något av baslivsmedlen mjölk, fisk, ägg och vete år efter år, trots att de inte fått någon korrekt diagnos som visar en allergi mot de aktuella födoämnena. Detta tros dels bero på rädsla för reaktioner mot födoämnena och dels på att livet inte påverkas negativt för de barn som utesluter sådant som gluten eller laktos.

– Studien visade att barn som uteslutit viss mat inte hade sämre livskvalitet jämfört med barn som inte hade några matrestriktioner, säger Åsa Strinnholm, som är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och allergikonsulent på Barn- och ungdomscentrum vid Norrlands Universitetssjukhus i ett pressmeddelande.

I studien som omfattade 2 585 barn i åldern 7-8 år i Norrbotten uppgav 21 procent att de hade överkänslighet för något livsmedel. Vid 11-12 års ålder hade den uppgivna överkänsligheten ökat ytterligare. Fem procent undvek baslivsmedlen mjölk, fisk, ägg och vete och dessa utreddes vidare med klinisk undersökning och dubbelblinda matprovokationer. Av 94 barn som deltog i de uppföljande undersökningarna bedömdes endast 9 barn ha en pågående födoämnesallergi.

– Att den uteslutna maten inte upplevs som ett problem kan bidra till att barnen och deras föräldrar inte söker sig till sjukvården för att få korrekt diagnos. Detta kan i sin tur medföra att barn som vuxit ifrån sin allergi står på en eliminationskost som inte behövs samtidigt som barn som har en allvarlig allergi inte får rätt behandling och kunskap i att hantera svåra reaktioner, fortsätter Åsa Strinnholm.