Bara 2 av 10 tomater är svenska
Publicerad: 2022-05-25

Mängden tomat som säljs i Sverige har ökat med nästan en tredjedel mellan 2002 och 2020. Samtidigt har den svenska tomatodlingen bara ökat marginellt, och vår självförsörjningsgrad när det gäller tomater sjunker hela tiden.
Nya sorter och förpackningssätt ligger bakom den positiva utvecklingen och tomaten exponeras i affärerna på fler sätt, skriver LRF Trädgård i ett pressmeddelande.
Importen har tagit marknadsandelar från svensk tomatproduktion som minskade med drygt 16 procent i ton mätt mellan 2002 och 2020. Under motsvarande period har importen av tomat till Sverige ökat med 46 procent på årsbasis.
Det finns ett starkt intresse att producera tomater i Sverige men konkurrensen har ökat med åren och blivit tuff för svensk odling, enligt LRF Trädgård.