Ny ordförande för Svenskmärkning
Publicerad: 2021-06-09

Åsa Odell, vice ordförande i LRF, har valts till ny ordförande för Svenskmärkning AB, som står bakom märkningen Från Sverige.
— Jag är stolt och ödmjuk över förtroendet att bli Svenskmärknings ordförande. Jag känner Svenskmärkning väl, eftersom jag har varit med i styrelsen sedan starten. Bolaget och Från Sverige-märkningen har haft en imponerande utveckling under sina första fem år — det är ett fruktbart samarbete med hela kedjan genom LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel, säger Åsa Odell.
Svenskmärkning ABs ägare är LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel. Styrelsens ordförande byts enligt schema mellan ägarna vart 3 år. Åsa Odell tar över efter Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen, som i sin tur tog över efter Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.