30 procent mindre matsvinn för Fazer Food Services
Publicerad: 2017-12-14

På bara ett år har Fazer Food Services minskat matsvinnet i sina restauranger med i genomsnitt 31 procent. Det betyder att motsvarande 760 000 måltider har räddats undan soptunnan.

Informationskampanjer, portionering och noggrann uppföljning är verktyg som används för att minska matsvinnet i restaurangerna. Totalt har företaget minskat matsvinnet med ungefär 20g per portion.

– Att förebygga matsvinn är ett viktigt fokusområde för Fazer Food Services och vi har uppnått vårt miljömål för 2017 – att minska matsvinnet med 3 gram per portion. Att vi har lyckats minska matsvinnet bygger på att vi ser till alla delar i arbetsprocessen. En annan starkt bidragande faktor är det stora engagemanget hos medarbetare och gäster, säger Jonny Zackrisson, kvalitets- och miljöchef Fazer Food Services.

Sedan Fazer började mäta sitt svinn 2016 har detta totalt sett minskat med 31 procent, vilket motsvarar cirka 750 ton mat, eller 760 000 måltider. Mätningarna visar även att Fazer Food Services matsvinn i restaurangerna främst består av komponenter som exempelvis pasta och potatis, som har mindre miljöpåverkan än annan mat.