16 miljoner till ekoprojekt
Publicerad: 2019-07-05

I slutet av april utlyste Jordbruksverket 16 miljoner kronor för projekt som ska främja produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel. 22 projekt, 7 pågående och 15 nya, får nu dela på pengarna. Jordbruksverket fick in totalt 28 ansökningar. Det här var den tredje utlysningen inom ramen för den åtgärdsplan som regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att genomföra i samråd med aktörer i livsmedelsbranschen. Regeringens mål är att det 2030 i Sverige ska finnas 30 procent ekologisk jordbruksmark och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter.

Här är några av projekten som får stöd: 

Ekomatcentrum får 1,2 miljoner kronor (förlängt stöd) för att ta fram marknadsinformation om ekologiska livsmedel i offentlig sektor samt genomföra benchmarking för att inspirera till ökade ekologiska inköp.
Ekomatcentrum får även 424 400 kronor för att öka intresset för och kunskapen om ekologisk potatis i offentlig sektor.

Refarm Linné (tidigare Miljöresurs Linné) får förlängt stöd med 613 800 kronor för att genomföra utbildningar inom offentlig sektor, med syfte att öka intresset för och kunskapen om ekologiska livsmedel.

KRAV får förlängt stöd om 1,799 miljoner kronor för att i samarbete med andra aktörer utveckla nationella riktlinjer för ekologisk produktion. I projektet ingår att ta fram en användarvänlig digital lösning.

Organic Sweden får förlängt stöd om 1,202 miljoner kronor för att ta fram Ekolantbruksbarometern, Ekoföretagsbarometern, Ekoexportbarometern och Ekologiska Trendrapporten.

Callenbring o Co AB får 1 miljon kronor för pedagogiska aktiviteter om ekologisk fruktodling från frö till frukt och marknad.

Organic Sweden får 1,054 miljon kronor för att öka kunskapen om hur lantbrukaren producerar ekologisk mat samt öka förståelsen för den ekologiska matens mervärden.