10 tips för ökad måltidsglädje
Publicerad: 2016-01-20

Nu släpper Livsmedelsakademin handboken ”10 tips för ökad måltidsglädje för barn & unga”, ett verktyg för skolor och kommuner som vill förbättra måltidsmiljön.
Under 2015 har Livsmedelsakademin drivit projektet Måltidsglädje för barn & unga, med målet att stötta och inspirera skolledare i skånska kommuner i deras arbete med skolmåltiden. Arbetet har till exempel lett till mat-relaterade temadagar, ökad kunskap om matens betydelse för hälsan och en trevligare måltidsmiljö.
Med hjälp av skolledare har Livsmedelsakademin även identifierat särskilt viktiga utvecklingsområden, vilket ligger till grund för den nya handboken som kan laddas hem gratis på Livsmedelsakademins hemsida. Bland de 10 tipsen finns utvecklade resonemang kring rubriker man kanske känner till men ändå behöver påminnas om, exempelvis ”Sätt gästen i fokus”, men också frågeställningar som syftar till att väcka egna idéer och tankar.
På torsdag den 21 januari presenteras resultaten från projektet för nätverket Måltidsglädje för barn & unga på Högskolan i Kristianstad.