“Det är ingen ursäkt, men en förklaring”
Publicerad: 2021-01-20

Magasin Måltid fick en intervju med Anita Falkenek, VD för KRAV efter Uppdrag Gransknings avslöjanden om vanskötta stallar, bristande hygien och grovt djurplågeri på en KRAV-certifierad anläggning i Skåne.

Vad har du att säga till alla de skolkockar och måltidschefer som nu har tappat förtroendet för er?
– Vi är positiva till att bli granskade och all misskötsel av djur är oacceptabel. Men Uppdrag Granskning visar bara skärvor av verkligheten. Många av händelserna och bilderna i programmet var från 2012 och 2016. I samband med händelsen blev bönderna avstängda från KRAV. Under de senaste tre åren har 0,5 procent av 2300 aktiva KRAV-gårdar med djur fått förelägganden. Dessa gårdar har noggrant följts upp av kontrollföretagen, så att åtgärder har vidtagits för att säkerställa att djuren har det bra igen.

Berättar ni i förväg att ni ska göra en kontroll?
– Kontrollföretagen gör både anmälda och oanmälda besök. På en gård med djur görs det i snitt 1,3 besök per år. Man kan jämföra det med Länsstyrelserna som har som mål att göra kontroll vart tionde år. Men även om KRAV gör betydligt tätare kontroller så pratar vi om levande människor som tar hand om levande djur och då kan det hända saker. Det är ingen ursäkt, men en förklaring.

Vilket ansvar har ni för hygienen på KRAV-certifierade slakterier?
– När det gäller hygien och livsmedelssäkerhet finns en omfattande kontroll från Livsmedelsverket på slakterierna. Kontroll av hygien omfattas därför inte av KRAVs regler.

Det framkom också att det förekom grovt djurplågeri på ett KRAV-slakteri. Hur kunde det bli så?
– Där var det ett företag om hade fört alla kontrollanter bakom ljuset, både veterinären och länsstyrelsens djurkontrollanter. De hade hanterat djuren enligt KRAV:s regler när det funnits en kontrollperson på plats, sen hade de misshandlat dem på ett fruktansvärt sätt när det inte fanns någon kontrollperson i lokalen. På kvällen den 12 januari fick vi infon och dagen därpå stängdes slakteriet av från KRAV.

Kommer ni att ändra ert kontrollsystem?
– Vi kommer att diskutera om vi ska sänka trösklarna och exempelvis ha längre eller permanenta avstängningar. Vi vill tillsammans med andra i branschen skapa ett digitalt system som gör det lättare för kontrollföretagen att hämta information om förelägganden, så att de snabbt kan kolla upp bönderna som det gäller. Naturligtvis har vi tagit intryck av allt detta.