Vega-guiden visar vägen till en grönare framtid
Publicerad: 2017-02-17

Flera kommuner tampas med frågor som hur man kan minska på matsvinnet, hur man får fler att våga vego, hur man skapar elevengagemang och hur mat och klimat användas i undervisningen. Nu publiceras Vega-guiden av Klimatkommunerna, en guide som ska ge svar på frågorna.

Flera kommuner har satt upp tydliga mål att minska livsmedelsinköpens klimatpåverkan och mycket bra görs på området, men många upplever att arbetet behöver växla upp för att ge effekt. Undersökningar visar till exempel att elever äter mindre och att mer mat slängs då vegetariska rätter serveras. Flera skolor vittnar om att det största problemet är att det saknas en god kommunikation mellan kökspersonal och elever. Samtidigt hör vi från elever att de ser allvarligt på klimathotet, att de vill ta ansvar och arbeta för lägre utsläpp, skriver Klimatkommunerna i ett pressmeddelande.

I Klimatkommunernas projekt VEGA – mer vegetariskt och mindre matsvinn på skolor vill man genom samarbete och elevinflytande minska glappet mellan kök och elever. Under 2016 testades olika åtgärder på åtta skolor runt om i landet för att öka acceptansen för vegetariska rätter och för att minska på matsvinnet. Vega-guiden hittar du här!