Ursprungsmärkning av kött kan bli obligatorisk
Publicerad: 2021-04-26

Åtta av tio vill veta vilket land köttet kommer ifrån när de äter på privata eller offentliga restauranger, därför har Livsmedelsverket tagit fram ett förslag om att ursprungsinformation för just kött ska bli obligatorisk. Kött i butik måste redan nu vara märkt med ursprungsland.
Förslaget som nu skickas ut på remiss innebär att restauranger och andra storhushåll ska informera konsumenterna om vilket land det kött som serveras kommer ifrån. Reglerna föreslås gälla kött från nöt, gris, får, get och fågel. Reglerna ska gälla oavsett om köttet är färskt eller fryst och om det är helt eller malet. Informationen ska kunna lämnas skriftligt eller muntligt, uppger Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.
– Det här innebär förstås ökade krav på restauranger och storhushåll. Men vår ambition har varit att lämna ett förslag som så långt som möjligt håller nere både kostnaderna och de administrativa bördorna för de företag som berörs, säger Elin Häggqvist, chefsjurist på Livsmedelsverket.