Upphandlingsmiss gav hönsfärs i ett år
Publicerad: 2018-05-21

En upphandlingsmiss gjorde att Varbergs kommun blev utan kött och chark i ett helt år. För att lösa problemet valde de måltidsansvariga att satsa på ett alternativ som är både klimatsmart och underskattat: hönsfärs.

Kristian Helgesson, avdelningschef kost och städ, Varberg, hur kunde kommunen bli utan kött och chark?
– Vi skulle göra en ny kött- och charkupphandling i början av 2017 fick vi bara in ett enda anbud, det var från Martin & Servera som redan hade vårt kolonialavtal. Eftersom vi tyckte att det var lite skralt gick vi aktivt ut och frågade ytterligare två aktörer om de ville lämna anbud och hos en av dem fick vi napp. Tyvärr blev det inte exakt samma underlag som begärdes in från leverantören – till 99 procent var det samma kravbild men på någon punkt skilde den sig åt så Martin & Servera valde att pröva upphandlingen i förvaltningsrätten och de fick rätt.

Varför tog det ett helt år innan ni fick ett nytt avtal?
– Eftersom det är fri prövningsrätt, prövas det till höger och vänster och detta bidrar till att handläggningstiderna blir jättelånga. Nu när vi fått besked har vi skyndsamt gjort en ny upphandling. Det blev Martin & Servera som vann avtalet så deras överprövning gick hem.

Hur löste ni problemet?
– Under en tid kunde vi köpa kött inom gränsen för direktupphandling, men den ligger ju strax över en halv miljon och vårt nya kött- och charkavtal är värt 4 miljoner per år så det räckte inte på långa vägar. Det här handlade bara om färska kött- och charkvaror, men vi har också haft ett fryst sortiment att tillgå, djupfryst har legat som en separat upphandling tillsammans med kolonialvaror och hönsfärsen har legat med på detta avtal.

Fast behovet av hönsfärs måste ha ökat enormt?
– Ja, den volymen har blivit långt mycket större. Volymerna i en upphandling kan å andra sidan vara svåra att uppskatta, man uppger ett årligt behov som sträcker sig fyra år framåt i tiden så det är alltid en kvalificerad gissning.

Hallands Nyheter, som var först med denna nyhet, skrev bland annat att barnen tvingats äta ”uttjänta, nermalda värphöns”. Håller du med om beskrivningen?
– Nej, jag tycker att det är en klimatsmart och jättebra produkt. Den är lite annorlunda att arbeta med i köken men många kockar har ändå tagit till sig produkten. Vi har dessutom räknat på det och kommit fram till att barnen inte äter mindre för att det är hönsfärs – det är snarare bland pedagoger och föräldrar som det har funnits ett motstånd.

Kommer ni att sluta med hönsfärsen?
– Jag tycker att det vore synd att helt plocka bort hönsfärsen, speciellt med tanke på att det i vår kostpolicy står att vi ska köpa klimatsmart och följa smart-modellen. Hönsfärsen, som är svensk och Kravmärkt, har varit det enskilt tydligaste exemplet på att vi gör just detta.