Uppdaterade regler för hållbart fiske
Publicerad: 2022-06-30

Stärkt skydd mot hajfening och bifångst var några av nyheterna när Märkningsorganet MSC häromdagen presenterade en uppdaterad standard för hållbart fiske.
–  MSC:s nya fiskestandard är ett av många verktyg som krävs för att påskynda leveransen av FN:s mål för hållbar utveckling, säger Linnéa Engström, Programdirektör MSC Östersjöregionen och Skandinavien.
Här är några av förbättringarna, enligt MSC:

  • Nytt tillvägagångssätt för att skydda hotade eller skyddade arter. Fisket kommer att förväntas minimera sin påverkan på sådana arter för att hjälpa bestånden att återhämta sig.
  • En policy där naturligt fästade fenor kommer att vara obligatorisk i alla fisken som fångar hajar. Dessa åtgärder kommer att stärka det befintliga förbudet mot hajfenning i MSC-certifierade fisken.
  • Vissa krav har effektiviserats med målet att göra bedömningar bättre, och att förbättra metoder för att stödja datafattiga fisken.
  • Nya åtgärder introduceras för fisken som sträcker sig över flera jurisdiktioner, och som förvaltas av regionala fiskeriorganisationer, för att säkerställa trovärdiga och robusta skördestrategier.
  • Nya beviskrav kommer att säkerställa att fiske – särskilt de som verkar på öppet hav med oönskad bifångst som inkluderar till exempel havsfåglar – kommer att behöva producera starkare bevis på hur de hanterar sin påverkan.

Den nya versionen kommer att publiceras i oktober 2022. Fisken som ansöker om certifiering för första gången kommer att tillämpa den nya standarden från maj 2023. Nuvarande certifierade fiske har maximalt sex år på sig att uppfylla den nya standarden.