Sveriges bönder använder minst antibiotika i EU
Publicerad: 2015-10-21

Svensk djurproduktion använder minst antibiotika inom EU. Det visar den senaste rapporten från den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande, menar att friska djur inte behöver antibiotika, samt att bönderna i Sverige genom god djuromsorg och långvarigt arbete med att bekämpa sjukdomar minskat behovet av antibiotika. Sverige har intagit en tätposition i Europa allt sedan EMA:s statistik började publiceras 2005. Inom EU sker 92 procent av alla djurbehandlingar med antibiotika i form av gruppbehandling med foder eller vatten. I Sverige är motsvarande siffra 11 procent. Sveriges bönder använder framför allt penicillin som är ett antibiotikum med smalt spektrum för att minimera risken för resistens.
– Antibiotikaresistens har blivit ett globalt hot mot folkhälsan. Samtidigt tappar svensk djurhållning mark till förmån för billigare produkter från länder med högre antibiotikaanvändning, och där man ofta använder antibiotika i förebyggande syfte. Det är en onödiga användning av ett livsviktigt läkemedel som politikerna i EU måste se till att förbjuda, säger Helena Jonsson.