Svenskt kött minskar
Publicerad: 2023-03-21

Vi åt mer kött – och importerade mer år 2022. Detta enligt statistik från Jordbruksverket, som dock påpekar att den offentliga sektorn är en “ljusglimt”. Trenden med med sjunkande andel svenskt, och ekologiskt också för den delen, syns nämligen inte i offentlig sektor på samma sätt som i dagligvaruhandeln. Offentliga måltider står för ungefär 3 – 4 procent av livsmedelskonsumtionen i värde.
Totalkonsumtionen av kött ökade med 0,7 procent under 2022, medan den svenska marknadsandelen sjönk från 72 till 70 procent. Bara konsumtionen av svenskt griskött ökade förra året, mycket till följd av minskad produktion i Danmark och Tyskland, skriver Jordbruksverket.
Under den senaste tioårsperioden har svensken ätit allt mindre kött, samtidigt som den svenska marknadsandelen ökat stort. Men nu har trenden alltså brutits – för första gången på länge.