Sven-Erik Bucht prisar samordnad varudistribution
Publicerad: 2017-05-04

Under torsdagen deltog landsbygdsminsitern Sven-Erik Bucht (S) vid en konferens som tar ett samlat grepp om kommunal samordnad av livsmedelsdistribution.

Landsbygdsministern inledde med att tala om ett studiebesök i Ystad som han gjorde tidigare i år, just för att se hur de har tagit ett grepp om den samordnade varudistributionen. De positiva miljövinsterna och det arbete de har gjort var något som imponerade stort på honom.

Sven-Erik Bucht tog också tillfället i akt att tala om Livsmedelsstrategin och den matmiljard som ska satsas och de åtgärdsplaner som finns.

“Den offentliga upphandlingen är en jätteviktig del av strategin”, sa han under anförandet.

Bucht avslutade med att förtydliga att det till syvende och sist är ett ansvar som ligger på varje kommun i fråga.

“Det är inte min sak att avgöra exakt hur de ska upphandla. Det är en kommunal fråga.” sa landsbygdsministern.

Trots det vill han gärna lyfta fram hur viktigt det är att barn och äldre ska få chans att äta bra och närproducerad mat. Och han hoppas att den kommunala samordningen i praktiken kan ge nya förutsättningar.

“Jag hoppas att fler kommuner tar sig an frågan och fundera på om samordnad varudistribution kan vara något att satsa på””, avslutade landsbygdsminsitern.