Studie ska avslöja sanningen bakom äldre och undernäring
Publicerad: 2016-12-08

65 procent av alla äldre i Sverige är undernärda eller ligger i riskzonen. I många fall vilar ansvaret för maten på dem själva, eller på hemtjänstpersonal som helt saknar kostutbildning. Nu inleds en studie där matvanor bland ensamstående äldre som vårdas i hemmet ska undersökas. Bakom projektet står Findus och Högskolan Kristianstad.

– Man ska inte ha förutfattade meningar men jag är ganska övertygad om att man inte äter så bra när man bor själv, säger Gunnel Stuhr Olsson på Findus Special Foods samt initiativtagare till projektet KraftTaget, vars syfte är att stärka förutsättningarna för äldre att äta rätt.

– Det vi misstänker är att många äldre sprider ut måltiderna på för få tillfällen för att kunna få i sig rätt mängd näring och syftet med studien är att se hur det egentligen ser ut, fortsätter hon.

Den aktuella studien som ingår i KraftTaget, genomförs av gastronomistudenter vid Högskolan Kristianstad. Genom personliga intervjuer md ensamstående äldre över 85 år med hemtjänst i Simrishamn och Malmö vill man undersöka hur deras måltidssituation ser ut samt vilken syn de har på sin matsituation. På så vis hoppas man kunna få en bild av var framtida insatser bör läggas, samt starta diskussioner och kunskapsutbyten mellan akademi, profession, näringsliv och politiker.

– Generellt tror man kanske att det är okej att bli trött och orkeslös och tappa i vikt när man är gammal, säger Gunnel Stuhr Olsson, men detta om något är en anledning att ta reda på om det finns något underliggande problem. Kunskapen är väldigt låg bland allmänhet och inom hemtjänst där många inte har någon utbildning över huvud taget. När man blir äldre behöver man ofta mer näring än när man är ung, inte minst protein. Många äldre tycker också att det är tråkigt att äta ensamma så de hoppar över måltider, trots att de egentligen behöver frukost, lunch och middag och 3-4 mellanmål.

Ett långsiktigt mål är enligt Gunnel Stuhr Olsson är att få fram nationella näringsrekommendationer för äldre och sjuka. I dag finns sådana bara för skolan.

– Vi har just nu ett upprop där vi efterlyser näringsrekommendationer. Vi låter folk skriva under detta i samband med exempelvis seminarier. Så småningom kommer vi att överlämna underskrifterna till vår äldreminister Åsa Regnér. Det behövs incitament för att man ska inse matens betydelse för de äldre och för att ha något att bygga på drog vi igång det här projektet med Kristianstads Högskola.