Stor kartläggning av matsvinnet
Publicerad: 2019-11-11

För första gången kartläggs hur mycket mat som går till spillo i storköken på svenska förskolor, skolor och äldreboenden. Detta sker genom att kommunernas måltidsansvariga själva får besvara en enkät om matsvinnet som skickats ut av Livsmedelsverket.
– Målet är att kunna rita kartan över hur stort matsvinnet är. Det ger en ögonblicksbild och eftersom siffrorna blir publika, går det lättare att jämföra hur kommuner och verksamheter jobbar, säger Karin Fritz som är projektledare för regeringsuppdraget för minskat matsvinn vid Livsmedelsverket.
Den stora kartläggningen av kommunernas matsvinn är tänkt att presenteras under ”Europa minskar avfallet-veckan” som i år infaller den 16 – 24 november. Parallellt med insamlandet av enkäterna från kommunerna, lanserar myndigheten en ny, nationell handbok för minskning av matsvinnet, som baseras på Göteborgsmodellen för mindre matsvinn.
– Tanken är att det här ska bli ett kunskapsstöd för offentliga verksamheter som vill göra egna matsvinnsmätningar. Vi vet att intresset för att minska matsvinnet och spara resurser och pengar är stort, men arbetet inom den offentliga sektorn kan få större effekt om de kommuner och kök som ligger i framkant kan utgöra exempel för andra som inte lyckats lika bra, säger Karin Fritz.
Resultatet av kartläggningen är tänkt att presenteras vid årsskiftet 19/20.

Läs mer om undersökningen och hur duktiga landets kommuner egentligen är på att inte kasta mat i Magasin Måltid 5/19, ute nu!