Stöd för hållbar upphandling av livsmedel har blivit verklighet
Publicerad: 2016-11-10

För att höja kvaliten på de 3 miljoner måltider som varje dag serveras i vård, skola och omsorg har Upphandlingsmyndigheten tagit fram ett nytt tillämpningsstöd för hållbarhetskriterier. I den finns en rad tips på vad och hur man kan göra sina upphandlingar mer hållbara.

Upphandlingsmyndigheten ser stora möjligheter att med hjälp av den offentlig upphandling påverka hur maten som serveras ska bli av högre kvalitet och socialt och miljömässigt hållbar. Bland annat pekar de på att det finns viktiga aspekter att fundera över när det gäller konsumtionsrelaterade krav i upphandling av livsmedel.

När man väljer livsmedel menar de bland annat att man ska försöka minska klimatbelastningen genom de val av livsmedel man kan göra. Däri ingår att minska andelen animalier till förmån för andra proteinkällor eller att tillexempel byta ut ris mot ekologisk potatis och olika typer av spannmål. Dessutom pekar Upphandlingsmyndigheten på möjligheten att införa säsongsmenyer och tipsar om att de finns sådana hos bland annat Ekomatcentrum och Naturskyddsföreningen.

”Vid upphandling av måltidstjänster ställ krav på säsongsanpassning i menyplaneringen. Vad som ligger på tallriken har en enormt stor påverkan om man ser till ett livscykelperspektiv och det är troligtvis här som den offentliga måltiden kan göra stor skillnad för utsläppen”, står det i vägledningen.

Det finns också skrivelser om hur man hanterar närodlad, upphandlar ekologiska livsmedel samt tar in sociala aspekter.

”De senaste 20 åren har importen av livsmedel ökat vilket även innebär en ökad risk vad gäller arbets- och levnadsvillkor för produktion av livsmedel i länder med utbredd fattigdom. För exempelvis ris och socker som odlas i andra länder finns en stor risk för bristande arbetsvillkor för de odlare som arbetar på större plantager”, står det till exempel i vägledningen.