Sparförslaget: Låt gymnasieeleverna betala för lunchen!
Publicerad: 2019-06-05

Tierps kommun har ekonomiska svårigheter. En åtgärd som nu föreslås är avgiftsbelagd skollunch på gymnasieskolor, rapporterar Unt. Prognosen pekar just nu på ett underskott på 14 miljoner kronor. Därför lägger kommunen fram förslag på årliga besparingar på 88 miljoner kronor. Ett av förslagen är att gymnasieeleverna själva ska få bekosta lunchen.
– Gymnasieskolan är en frivillig skolform och det finns ingenting i lagen som säger att det ska vara gratis mat där, säger Randi Graungaard, kommundirektör, till Unt.
Andra förslag som tagits upp av kommunala verksamheter är nedläggning av fritidsgårdar, minskade öppethållandetider på förskolan, avgiftsbelagt kaffe för kommunanställda och nedläggning av kommunens arbetsmarknadsenhet.
– De förslag som vi lägger fram ska ses som ett antal områden där vi bedömer att det kan göras besparingar, säger kommundirektören till tidningen.
2020 träder åtgärderna i kraft och i höst meddelas vilka besparingar som ska göras.