Sopköket gör skolmat av rester
Publicerad: 2017-03-17

För första gången i Sverige blir mat som kastas blir nu skolmat i Stockholm. Sopköket har tagit över Fryshusets skolmatsal i Husby och maten där lagas nu på råvaror som räddats, det vill säga råvaror som matbutikerna har valt bort.

Mellan 30 och 60 procent av matavfallet i butiker är matsvinn, mat som är ätbar. Intresset för att ta vara på svinnet har ökat de senaste åren. I Stockholm finns flera organisationer som tar hand om svinn. Sopköket lagar mat till vänners fester, mat som skänks bort till behövande eller rena cateringuppdrag av varor som annars skulle skänkts bort. Nu har de tagit steget in i skolköket och lagar, som första aktör i Sverige, skollunch på råvaror som annars skulle slängas.

– Projektet i Fryshuset Husby ska lågt räknat bidra till att minska matsvinnet med 3,7 ton, skänka nästan 2.000 måltider och ge jobb till minst två arbetslösa kvinnor från området. Samtidigt som vi ska erbjuda stans bästa skolmat, säger Filip Lundin, som ska driva projektet med kollegan Amanda Effio, till Dagens Nyheter.

Sopköket lagar fräsch mat från grunden, med råvaror nära utgångsdatum eller skador, som annars skulle ha slängts. Målet är att vid skolluncherna servera rätter som tillagats av minst femtio procent räddade råvaror.

Sverige har tillsammans med alla FN:s medlemsländer målet att senast 2030 halvera matsvinnet i butiks- och konsumentledet och minska svinn längs hela livsmedelskedjan. Stockholm stads mål att öka det ekologiska utbudet i skolmaten så det uppgår till minst 50 procent av stadens inköpta livsmedel till år 2020.

(Bild från Sopkökets Facebook)