Sjukhusens matsvinn kartläggs
Publicerad: 2023-02-14

Nu ska sjukhusens matsvinn kartläggas för första gången någonsin. I januari gick en matsvinnsenkät ut till samtliga regioner som ska ligga till grund för kartläggningen. Målet är, enligt Livsmedelsverket, att få kunskap om var matsvinnet uppstår för att chefer, måltidspersonal och beslutsfattare ska kunna få lättare att åtgärda problemet.
Resultaten kommer att sammanställas under året och presenteras i en rapport och på Livsmedelsverkets webbplats. Resultaten kommer också att presenteras i Kolada.
Insamlingen pågår fram till den 10 mars, därefter sammanställs och analyseras resultaten.