Sjukhus beredda på kris
Publicerad: 2022-12-09

16 av Sveriges 21 regioner har en beredskapsplan för sin måltidsverksamhet, enligt en ny kartläggning från Livsmedelsverket.
Regionerna har kommit olika långt och arbetar delvis på olika sätt med beredskapsarbetet, skriver Livsmedelsverket, som för första gången gjort denna typ av kartläggning. 16 av 21 regioner svarade att de har kris- och katastrofplaner, beredskapsplaner och/eller kontinuitetsplaner antingen för hela regionen eller för varje sjukhus/kök.
–Synen på måltiderna inom vården behöver förändras. Måltiderna behöver ses som en naturlig del av vården, och som en viktig del i den medicinska behandlingen. Därför behöver tillgång till mat och vatten prioriteras högt i regionerna och vara en självklar del av beredskapsarbetet, säger Emelie Eriksson som är projektledare för Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.