Rekordår för rapsen
Publicerad: 2021-08-24

Den svenska rapsskörden slog nya rekord. Totalskörden av raps och rybs förväntas enligt Jordbruksverket landa på drygt 0,38 miljoner ton vilket är mer än 2019 års rekordskörd. Av den totala andelen svarar höstraps för 96 procent av skörden.
Spannmålsskörden förväntas i år bli mindre än de två senaste årens skördar; strax under 5,7 miljoner ton för 2021, vilket är en minskning med 4 % jämfört med förra årets skörd. Att spannmålsskörden förväntas minska jämfört med förra året beror till stor del på att hektarskördar för alla spannmålsgrödor utom höstråg förväntas bli lägre.