Regeringsplan för mindre plast
Publicerad: 2022-02-21

Regeringen har presenterat sin första, nationella plasthandlingsplan. För att minska plastsvinnet föreslås bland annat fler återvinningsbara plastförpackningar, återanvändbara lådor för hämtmat och krav på tobaksbolagen att bekosta uppstädning av fimpar.
Men forskare kritiserar enligt DN planen som de menar ignorerar viktiga användningsområden för plast.
I regeringens 55 beslutade åtgärder finns till exempel mål om att plastförpackningar som innehåller mer än 50 procent plast i genomsnitt ska innehålla minst 30 procent återvunnen plast från år 2030. Fler plastförpackningar ska bli återvinningsbara och den som säljer hämtmat måste från och med 2024 erbjuda kunden att få maten serverad i en återanvändbar matlåda.
Fredric Bauer, forskare inom hållbar omställning av industrin vid Lunds Tekniska Högskola, välkomnar planen, men menar samtidigt att många av åtgärderna redan beslutats av EU och måste införas.
– Sedan är det bra att regeringen på vissa punkter har höjt ambitionsnivån något jämfört med EU-nivån, säger han till DN.
Det största problemet med planen är att den ignorerar all den plast som används inom fordonsindustrin, elektronik-, textil- och byggindustrin – sektorer som sammantaget förbrukar mer plast än förpackningsindustrin. Dessutom saknas mer konkreta planer och mål för biobaserad plast och kemisk återvinning av plast, säger Fredric Bauer till DN.