Patienter riskerar undernäring
Publicerad: 2022-11-21

Livsmedelsverket larmar om att många patienter på landets sjukhus riskerar undernäring, trots att maten blivit allt bättre. Skälet är att maten inte äts upp.
En pressad vårdpersonal med för lite tid och för låg kunskap om matens medicinska betydelse kan vara hinder, visar Livsmedelsverkets kartläggning.
Aldrig tidigare har sjukhusmaten varit så omfattande som i dag. 15 av 21 regioner kan erbjuda måltider dygnet runt och det finns en bredd av rätter för patienterna att välja bland.
– Måltidsverksamheterna har utvecklat måltidsutbudet de senaste åren, men det finns fortfarande hinder på vårdavdelningarna för att maten fullt ut ska göra nytta för patienterna, säger Emelie Eriksson, projektledare för Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg, i ett pressmeddelande.
Det är alltså inte själva maten utan personalens brist på tid, kunskap och samarbete som utgör det största hotet mot patienternas förmåga att tillgodogöra sig den viktiga näringen.
– Det är oroväckande att måltiderna inte prioriteras högre, med tanke på att många patienter är eller riskerar att bli undernärda. Läkare och vårdpersonal behöver grundläggande nutritionskunskap för att kunna bedöma om en patient riskerar undernäring och sätta in rätt åtgärder , säger Emelie Eriksson.
Många patienter som vårdas på sjukhus är eller riskerar att bli undernärda. Sjukdom och hög ålder ökar risken. 2021 vårdades drygt 160 000 personer över 80 år i slutenvården, med en genomsnittlig vårdtid på drygt fem dygn. Var fjärde patient på vårdavdelning riskerar att få trycksår, något som i många fall beror på att patienten fått i sig för lite mat. Utan tillräckligt med näring och energi finns det även risk för att mediciner blir verkningslösa, skriver Livsmedelsverket.
Kartläggningen av sjukhusmåltiderna är den första nationella undersökningen av regionernas måltidsarbete. Samtliga 21 regioner deltog.