Optimismen växer hos ekobönderna
Publicerad: 2020-08-03

Optimismen växer hos Sveriges ekobönder. En tredjedel av gårdarna planerar betydande investeringar de kommande tre åren, och många satsar på förädling av sina lokala råvaror. Dessutom tror allt fler att de kommer sälja sina råvaror och produkter direkt till konsument i framtiden. Det visar Ekologiska Lantbruksbarometern 2020.

På frågan om hur de kommer att sälja sina produkter om 5-10 år är det är det en överväldigande majoritet (62%) som svarar förädlingsföretag som mejerier, spannmålsföretag och slakterier. Samtidigt visar undersökningen att fler än 1 av 4 tror att direktförsäljning – gårdsbutiker, REKO-ringar, digital handel och Bondens marknad – kommer vara den huvudsakliga försäljningskanalen i framtiden.

–Att så pass många planerar att göra större investeringar för sin gård visar att det finns en stark framtidstro bland Sveriges ekobönder. Vi ser också en spännande utveckling där allt fler väljer att satsa på att förädla sina lokala ekologiska råvaror och sälja direkt till konsument via antingen gårdsbutik eller REKO-ring, säger Sofia Sollén-Norrlin, på Ekologiska Lantbrukarna

Resultaten från årets undersökning att Sveriges ekobönder ser mer positivt på sin lönsamhet än svenska lantbrukare i genomsnitt. Samtidigt visar den Ekologiska Lantbruksbarometern att ekobönder anser att lönsamhet är den största utmaningen för att utveckla sina verksamheter.

Inför undersökningen har Kantar Sifo intervjuat 500 svenska ekobönder om deras syn på marknadsutvecklingen och sitt företagande. Undersökningen är utformad av Ekologiska Lantbrukarna och Organic Sweden på uppdrag av Jordbruksverket.