Omöjliga ideal för kommunala chefer
Publicerad: 2023-08-25

Förskönade och gränslösa förväntningar på kommunala chefer kan bidra till psykisk ohälsa. Här kan bland annat ledarskapsutbildningarna skapa orealistiska ideal. Det menar Johan Alvehus, professor på Lunds universitet, som forskar om sjukskrivna chefer i offentlig sektor tillsammans med tillsammans med docent Ulrika Westrup och lektor Alina Lidén.
– Genom att förmedla det heroiska ledaruppdraget skapar du ett omöjligt uppdrag, säger Johan Alvehus i en artikel i Dagens Samhälle.

I podcasten “Den hållbara chefen”, som bland annat finns på Spotify och Acast, fördjupar sig Johan Alvehus ytterligare i ämnet orimliga förväntningar på chefer inom offentlig sektor.