Omarbetade seniormatsråd på remiss
Publicerad: 2017-10-11
Livsmedelsverket har omarbetat de tidigare råden om måltider i hemtjänsten och på äldreboenden, och nu ska detta förslag ut på remiss. Den nya ambitionen är att måltiderna ska utgår från personens egna behov och önskemål, snarare än att man lägger tyngdpunkten på måltidernas exakta näringsriktighet.

Förslaget lyfter enligt Livsmedelsverket fram hur viktigt det är med nära samverkan mellan de olika verksamheter och professioner som påverkar kvaliteten på måltiderna i äldreomsorgen, och som alla är länkar i  “måltidskedjan”. Råden var tidigare uppdelade i fyra delar som vände sig till olika yrkesgrupper, men är nu samlade i en gemensam skrift.

Förslaget betonar också vikten av ett helhetsperspektiv på måltiden där olika kvalitetsaspekter, exempelvis att måltiden är näringsriktig, god och trivsam, balanseras mot varandra.

– Vi vill stödja en utveckling från institutionslika måltider till mer hemlika och restauranglika, så att måltiderna bättre bidrar till välbefinnande och trivsel, säger Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Förslaget skickas nu ut på remiss. Remissen är öppen för alla, synpunkter lämnas senast den 6 november 2017. De nya råden beräknas vara klara i början av 2018.

 Är de nya riktlinjerna i linje med Livsmedelsverkets ambition, att höja trivseln och matlusten hos de äldre? Eller är de tvärtom svårtolkade och luddiga, med risk för att kvaliteten försämras? Är det möjligt att laga individanpassad kost för ett kök som kanske lagar 800 portioner? Kan hemtjänstpersonal som kanske helt saknar kostutbildning förstå de nya reglerna? I Magasin Måltid nummer 6 2018 (ute den 11 december) diskuterar vi hur de nya förslagen kan komma att påverka måltidskvaliteten hos de äldre.