Nytt matsvinnsmaterial för skolan
Publicerad: 2022-03-21

Livsmedelverket lanserar Svinnrik, ett läromaterial med filmer. Med materialet ska hem- och konsumentskunskapslärare ge sina elever ännu bättre kunskap om hur matsvinnet påverkar ekonomin, miljön och på klimatet.

Över 320 lärare runt om i landet har redan anmält intresse för materialet, enligt Livsmedelsverket. Det innebär att de får tillgång till undervisningsmaterial i form av uppgifter, utmaningar och korta föreläsningsfilmer med koppling till matsvinn och privatekonomi.

– Ju tidigare ungdomar lär sig att vara rädda om maten desto bättre. Dessutom kan de ta med sig kunskapen hem, så att hela familjen slänger mindre, säger Karin Fritz, projektledare för Livsmedelsverkets projekt för minskat matsvinn, i ett pressmeddelande.

Idag slängs en tredjedel av all mat som produceras, vilket motsvarar cirka 8-10 procent av allt utsläpp av växthusgaser. Det allra mesta matsvinnet sker hemma i hushållen. För att rädda klimatet har FN som mål att det globala matsvinnet ska halveras till 2030.

Kampanjen Svinnrik är en del av den globala temaveckan Global Money Week som pågår 21-27 mars. Svinnrik ska främja ungas finansiella kunskaper och förmåga genom att utgå från matsvinn och kunskap om varför det är viktigt att inte slänga mat. Bakom initiativet står Finansinspektionen och Livsmedelsverket. Undervisningsmaterialet som tas fram i samband med temaveckan är gratis och går att använda när som helst under hela läsåret.