Nytt centrum för matallergi
Publicerad: 2017-12-12

Astma- och Allergiförbundet kommer att påbörja uppbyggnaden av ett nationellt samordnande kunskapscentrum för matallergi och matöverkänslighet under 2018-2019. Verksamheten ska drivas som en ideell förening och syftar till att personer med matallergi ska kunna leva ett så normalt och symtomfritt liv som möjligt, utan rädsla för att få livshotande eller funktionsnedsättande reaktioner.

Verksamheten får titeln ”Bra mat för alla” och finansieras av Arvsfonden. Uppstartsfasen pågår till och med 2020.

– Vi är mycket glada för att vi får möjlighet att starta den här verksamheten, som vi vet kommer att betyda mycket för människor med matallergi och överkänslighet för mat. Vi är dessutom väldigt nöjda över att vi kommer att samverka med Centrum för Allergiforskning vid Karolinska Institutet och Livsmedelsföretagen, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet, i ett pressmeddelande.

”Bra mat för alla” ska samordna forskning, innovation och kunskapsöverföring inom området matallergi och matöverkänslighet. Verksamheten byggs runt ett centralt nav, som också blir en kontaktpunkt för aktörer som söker samarbeten, information eller råd kring födoämnesöverkänslighet.

– Många med födoämnesallergier eller annan överkänslighet för mat bär en stor rädsla för att oavsiktligt få i sig något de inte tål. Detta kan påverka vardagen avsevärt. Dessutom utgör födoämnesöverkänslighet en stor kostnad för samhället, med många akutbesök och frånvaro från skola och arbete, säger Maritha Sedvallson.