Nya råd: Mer grönt i förskolan
Publicerad: 2016-09-19

Mer grönt, mindre socker och mer lek med maten i förskolan. Livsmedelsverkets uppdaterade råd “Bra måltider i förskolan” uppmanar förskolorna att se helheten, och att använda måltiden som en resurs i det pedagogiska arbetet.

Många barn äter frukost, lunch och flera mellanmål på förskolan – ofta mer mat än de äter hemma. Forskning visar att barns matvanor och smakpreferenser grundläggs tidigt.

– Det finns mycket oro kring barns mat, men egentligen är det inte så svårt. Bra mat för barn är samma som bra mat för vuxna, det vill säga att äta mycket grönsaker och mindre sötsaker. Det ska förstås även gälla maten som serveras i förskolan, säger Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket.

De nya råden innefattar inte bara att man ska servera god och näringsrik mat, utan också att personalen aktivt använder måltidstillfällena i det pedagogiska arbetet.

– Vuxna är förebilder, de kan väcka nyfikenhet och göra mötet med ny mat lustfullt istället för läskigt. Förskolepersonalen sitter på några av de viktigaste nycklarna till att måltiden ska bli bra och att maten verkligen hamnar i barnens magar, säger Lars-Åke Bäckman, utbildningsråd på Skolverket.

“Bra måltider i förskolan” innehåller råd om hur förskolorna kan göra livsmedelsval som är bra både för barnens hälsa och för miljön, och beskriver tydligare den vetenskapligt grunden för råden.
– De nya råden kan stötta och inspirera förskolorna att riva väggen mellan köket och det pedagogiska rummet, säger Lars-Åke Bäckman, utbildningsråd på Skolverket.

Samtidigt har de detaljerade rekommendationerna kring exempelvis portionsstorlekar och enskilda produkter tagits bort.

– Vi vet att kostchefer och kockar oftast har kompetens att göra sådana avvägningar på ett sätt som är anpassat till deras verksamhet, och råden ska inte begränsa i onödan. Vinsten är flexibilitet och att jobbet blir roligare – det gör det enklare att rekrytera och behålla duktig personal, säger Anna-Karin Quetel.

En förutsättning för att kunna använda måltiderna på ett bra sätt är att personalen har rätt kompetens och att olika yrkesgrupper samverkar. Råden vänder sig därför inte bara till förskolekockarna utan till alla som på ett eller annat sätt påverkar kvaliteten på måltiderna, allt från beslutsfattare och förskolechefer till måltidspersonal och pedagoger. “Bra måltider i förskolan” bygger på Livsmedelsverkets kostråd “Hitta ditt sätt – att äta grönare, lagom mycket och röra på dig”.