Ny Örebrostudie om gymnasielevers matvanor
Publicerad: 2019-05-21

Nu ska svenska gymnasieelevers matvanor kartläggas utifrån ett hälso- och och klimatperspektiv. Projektet kommer att pågå i flera år och bedrivas av forskare och doktorander inom Örebro Universitets satsning på mat och hälsa.
Först ska vi ta reda på hur ungdomar äter och varför. Nästa steg är att undersöka hur vi kan påverka ungdomar att göra hållbara och hälsosamma val, säger psykologiforskaren Malin Anniko i ett pressmeddelande.
Hon fortsätter:
Forskning visar redan att gymnasieungdomar generellt sett inte äter som de ska. Det är vanligt att hoppa över frukosten och det är ofta en hel del snacks.
Studien görs på 1 000 hemmaboende ungdomar som går sista året på någon av Sveriges gymnasieskolor.
Det är så många aspekter att ta hänsyn till när vi pratar om mat och ungdomar. Inte minst kroppsuppfattning, vikt och muskelbyggande men även etiska och politiska skäl påverkar våra val, säger Malin Anniko.
Tillsammans med Maria Ojala, docent i psykologi som bland annat forskat på hur ungdomars klimatångest påverkar deras engagemang, är hon i färd med att gå igenom tidigare forskning och sätta ihop enkäter. Kartläggningen beräknas ta två år och först efter att den är klar kan de ta nästa del – huruvida man kan påverka ungdomar att göra hälsosamma och hållbara val.