Ny lag mot undernäring bland äldre
Publicerad: 2022-11-01

I dag, den 1 november, träder en ny lag i kraft som ska förhindra undernäring bland äldre. Bakom föreskrifterna – som är bindande – står Socialstyrelsen. De innebär en förstärkning av de tidigare föreskrifterna och innebär att vårdgivare ska ha tydligare rutiner när de bedömer risken för undernäring bland äldre på exempelvis seniorboenden, hemtjänst och trygghetsboenden. De ska även utarbeta tydliga rutiner för hur dessa riskbedömningar ska göras.
Sedan tidigare gäller att vårdgivare måste ha rutiner för hur undernäring ska förebyggas och behandlas, och när och hur en utredning om undernäring ska göras.