Neråt för kött – men uppåt för svenskt
Publicerad: 2021-03-30

Svenskarna äter allt mindre kött – men det kött som äts är i allt större utsträckning svenskt. Detta enligt Jordbruksverkets senaste rapport.
Under 2020 ­minskade importen av kött till Sverige. Att vi ätit mindre på ­restauranger och istället lagat maten själva ligger bakom en stor del av förändringen, rapporterar Jordbruksverket. Den svenska andelen kött är nu 72 procent. Samtidigt äter svensken mindre kött nu än på 20 år.

– Importerat kött efterfrågas helt enkelt i mindre utsträckning när vi drar ner på vårt uteätande, eftersom restaurangsektorn har en relativt hög andel importerat kött. Samtidigt äter vi fler måltider i hemmen med råvaror som köpts in i dagligvaruhandelns butiker eller via e-handel, där andelen svenskt kött är hög. Det menar Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket.

Större efterfrågan på svenskt kött och minskad import betyder också att den svenska marknadsandelen för kött steg tydligt förra året, till 72 procent. Det är den högsta nivån på 15 år och kan jämföras med bottennivån 2013 som var 60 procent. Att importen minskade mer än vad produktionen ökade, samtidigt som exporten var relativt oförändrad, innebär också att totalkonsumtionen av kött sjönk med 4,5 procent till 78,6 kg/capita. Det är den lägsta nivån på 20 år och 9,7 kg/capita lägre än den högsta noteringen 2016.

Det råder viss brist på nötkött, enligt Jordbruksverket, men det råder goda tider för svenska konsumenter – och producenter – av både kyckling och gris.