Mindre gifter i svensk mat
Publicerad: 2015-12-04

Enligt Livsmedelsverkets senaste kontroller är det låga halter bekämpningsmedel i maten på den svenska marknaden. Dessutom är det mindre bekämpningsmedelsrester i svenska produkter jämfört med de importerade. I två procent av proverna hittades halter över gränsvärdena. I de animaliska proverna, som kött, mjölk och ägg, hittades inga mätbara halter alls. Svenska jordgubbar bryter delvis mönstret – det är lägre halter men de hittas i fler prover bland svenska jordgubbar jämfört med utländska. Halter över gränsvärdet är vanligast i produkter från länder utanför EU, men även i den kategorin har halterna minskat de senaste åren.
2014 analyserade Livsmedelsverket sammanlagt 1743 prov för att söka efter cirka 480 specifika substanser i olika livsmedel. I proverna ingick bland annat frukt, bär, grönsaker, spannmål, barnmat, juice, konserverad mat och vissa animalieprodukter.