Matföretag och myndigheter ska säkra maten
Publicerad: 2022-03-29

Nu inleds ett nära samarbete mellan näringslivet, Livsmedelsverket och Jordbruksverket för att stärka landets livsmedelsförsörjning vid kris och krig. ICA, Visita, Martin & Servera, HK Scan, Pågen och Arla Foods finns med bland de totalt 25 företag och organisationer som ingår i samarbetet. Livsmedelsverket och Jordbruksverket har sedan tidigare ett brett uppdrag att stärka det civila försvaret när det gäller tillgången till mat, och i dag startar arbetet inom ramen detta, för att säkerställa att det finns mat i landet även under en kris, skriver Livsmedelsverket.
– Tillgången till mat är oerhört viktig, särskilt i en krissituation. Våra myndigheter har sedan tidigare i uppdrag att stärka försörjningsförmågan av mat inom ramen för det civila försvaret. Med det arbete som nu drar igång är ambitionen att vi tillsammans med näringslivet ska komma fram till konkreta lösningar som vi kan sätta i verket, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström.

Målet är att skapa ett nätverk av företag, branschorganisationer, myndigheter och andra aktörer som har stor betydelse för livsmedelsförsörjningen. Tanken är att man snabbt ska kunna vidta åtgärder och därmed stärka företagens och samhällets förmåga att hantera en allvarlig bristsituation.

– Det är näringslivet som står för den faktiska livsmedelsförsörjningen och myndigheterna ska ge förutsättningar för att de ska kunna erbjuda konsumenterna säker mat, även i kris och krig. Resultatet av det här regeringsuppdraget blir viktigt även för totalförsvaret. Därför är det bra att det här arbetet nu startar, säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Senast i december 2023 ska handlingsalternativ, signalsystem och nätverket finnas på plats.