Många restauranger i konkurs
Publicerad: 2022-10-05

Konkurserna fortsätter att öka, enligt den senaste månadsstatistiken från kredit- och affärsinformationsföretaget UC. Inom hotell och restaurang har konkurserna ökat med 25 procent under september i jämförelse med samma månad i fjol.
– Riksbankens räntehöjningar och ökade energipriser gröper ur köpkraften hos konsumenten och särskilt sällanköpshandeln har fått det tufft. Hushållen minskar konsumtionen av skor, kläder och elektronik men också nöjen. Det fortsatt rekordlåga långsiktiga förtroendet för marknaden bidrar till färre hotell- och restaurangbesök, säger Johanna Blomé, ekonom på UC.
Statistiken visar också att det sedan sommaren rör sig om en ökad andel bolag som fått pandemistöd. För de bolag som utsatts för kris efter kris är situationen inte längre hanterbar, menar Johanna Blomé, ekonom på UC.
Under september månad ökade konkurserna totalt sett med 13 procent i jämförelse med samma period i fjol. En allt större andel av konkurserna utgörs av företag som fått ekonomiskt stöd under pandemin.
– Flera branscher som hade det svårt under pandemin får det nu ännu svårare. För de bolag som utsatts för kris efter kris är situationen inte längre hanterbar. Rekordhöga elpriser pressar företagen och många får svårt att betala tillbaka pandemistöden när en lågkonjunktur står för dörren, menar Johanna Blomé.