Måltider en del av Malmös lärarutbildning
Publicerad: 2023-05-03

Hur får man de framtida pedagogerna att se måltiden som en del av skoldagen? Jo, genom att inkludera skolmåltiden i lärarutbildningen. Detta var grundtanken när Malmö Universitet valde att införa den valbara kursen “Måltiden som pedagogiskt verktyg” i sin lärarutbildning. Kursen är resultatet av ett samarbete mellan Malmö Stads måltidsverksamhet och Malmö universitets lärarutbildning. Målet med samarbetet är att få till ett perspektivskifte, genom att låta de blivande pedagogerna få kunskaper och förutsättningar att använda måltiden som pedagogiskt verktyg.
Kommunens koststrateg Eddie Grahn berättar via Landsbygdsnätverkets Erfarenhetsbank att man redan 2017 tog kontakt med Malmö universitet för att undersöka möjligheterna till samverkan kring utbildningen av lärare. Bara några månader senare drog man igång, och sedan dess finns en fördjupningskurs inom lärarutbildningen F-3. Föreläsningar blandas med studiebesök och grupparbeten. Föreläsningarna håller måltidsverksamheten i, tillsammans med miljöförvaltningen och fokus ligger på hållbarhet och hälsa.