Malmöförskolor prisas för hållbarhetsarbete
Publicerad: 2018-06-14

År 2020 ska all mat som serveras av Malmö stad vara ekologisk och växthusgasutsläppen som har koppling till maten ska sänkas kraftigt. För att uppmärksamma förskolornas insats delade Malmö kommun i går ut pris till tjugo hårt arbetande förskolor.

De tillagnings- och mottagningskök som köper mest ekologisk mat, över 90 procent, är: Pilotens förskola, Stångbönans förskola, Oxiegårdens förskola, Ulricedals förskola, Sofieholms förskola, Maryhills förskola/Hermodalskolan och Blomviks förskola.

När det gäller de klimatsmartaste köken låg Malmö stads medel 2017 på 1,78 kg CO2e/kg inköpt livsmedel. Målet är ett snitt på 1,31 kg CO2e/kg inköpt livsmedel. Här ligger tre förskolor redan över målet: Vildrosens förskola, Edens förskola och Tygelsjö förskola.

Malmö stads skolor och förskolor jobbar utifrån S.M.A.R.T-modellen. Den innebär större andel vegetabilier, mindre utrymme för tomma kalorier, andelen ekologiska livsmedel ökas, rätt val av kött och grönsaker och transportsnålt.