Livsmedelsverket: Skolmaten håller måttet
Publicerad: 2015-11-12

Svenska barn får i sig 30 % av näringen och energin via skollunchen, vilket motsvarar Livsmedelsverkets råd. I en ny, unik studie har forskare vid Uppsala universitet i samarbete med Livsmedelsverket undersökt svenska skolbarns energi- och näringsintag från skolmåltiden. Sammantaget deltog 1840 barn i årskurs 2 och 5 och barnens medelintag från de registrerade skolmåltiderna jämfördes mot referensvärden baserade på Nordiska näringsrekommendationer. Det finns dock utrymme för förbättringar, framför allt när det gäller att minska intaget av mättat fett och salt, dessutom var intaget av fibrer, fleromättat fett, vitamin D och järn för lågt i förhållande till referensvärdena. Detta, menar studiens förstaförfattare, kan dock hänga ihop med att baren själva väljer hur mycket de vill äta av exempelvis knäckebröd och grönsaker.