Livsmedelsakademin: “Dags för en ny lag mot undernäring!”
Publicerad: 2021-09-03

Det är dags för en ny lag som motverkar undernäring bland våra seniorer. Det menar Livsmedelsakademin, den neutrala plattform som bland annat driver arbetet “Nollvisionen för undernäring hos äldre” tillsammans med privata företag, kommuner, myndigheter och lärosäten, med stöd av Vinnova.
Just nu pågår en utredning av äldreomsorgslagen som ska förtydliga kommunernas uppdrag och stärka patientsäkerheten inom den kommunala vården. Underlaget ska vara klart den 30 juni 2022.
Målet är att lagen i större utsträckning än tidigare ska säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Men – menar Livsmedelsakademin – maten, måltiden och nutritionen, som är så centrala för hälsan, är inte en del i nuvarande lag. Därför vill plattformen att maten och dess betydelse för folkhälsan lyfts in i den nya lagen, dessutom ska lagen definiera vem som har ansvaret för de förebyggande insatserna mot undernäring.
“Gränsdragningen mellan vård och omsorg är en gråzon. Det finns många som kan upptäcka undernäring, men antingen har de inte ansvaret eller förutsättningarna att agera. Det finns varken en utsedd huvudman eller en enad plånbok”, skriver Livsmedelsakademin, som vill att regioner och kommuner kopplas samman – annars riskerar de äldre att även fortsättningsvis falla mellan stolarna.