Lantmännen köper Scan
Publicerad: 2023-12-29

Lantmännen har tecknat avtal om att köpa den svenska verksamheten av HK Scan. Förvärvet omfattar all verksamhet i Sverige och innefattar även varumärkena Scan, Pärsons och Bullens, samt Gårdsfisk och Maten é Klar där HK Scan är delägare.
– Genom förvärvet säkrar vi ett inhemskt ägarskap av HKScans svenska verksamhet, och därmed också framtiden för svensk animalieproduktion. Det är viktigt för tillväxten i lantbruket – och det stärker den nationella livsmedelsberedskapen, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl i ett pressmeddelande.
HKScan Sweden AB ägs sedan 2007 av det finska livsmedelsbolaget HKScan Oyj som även har verksamhet i Finland och Danmark.